تأثیر مناظره‌های تلویزیونی به عنوان یک روش تبلیغاتی برشکل‌دهی به نظر رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های ایران)

سید مهدی شریفی؛ محمد مهدی فرجیان؛ میکائیل دیانی؛ شمسی سلمانی‌زاده

مطالعه مؤلفه‌های خلق قهرمان نوجوان در فیلمنامه بر اساس الگوی سفر قهرمان با در نظر گرفتن فرهنگ و هویت ایرانی (بررسی موردی: فیلم‌های کودکی ایوان و کودک و فرشته)

اکبر کشتکار؛ مسعود نقاش‌زاده؛ منیژه پورنوروز؛ علی کروالیان