نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی (دانشیار)، گروه روزنامه نگاری و خبر دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روزنامه‌‏نگاری، دانشگاه صدا‌و‌سیما تهران، تهران، ایران

10.22082/cr.2020.131440.2060

چکیده

پردازش اطلاعات، حوزه مشترک میان رسانه و علوم شناختی است؛ در رسانه، محصول نظام فناوری پردازش اطلاعات و ارتباطات و در شناخت انسانی، محصول نظام طبیعی پردازش اطلاعات. صفحه نمایش تلویزیون با استفاده از فناوری، اطلاعات را در مُدهای صوت، تصویر و نوشتار و در قالب پیام‌های متنی و زیرمتنی ثابت و رونده پیش‌رو قرار می‌دهد تا مغز، اطلاعات را در مدالیته‏‌‌های شنیداری و دیداری پردازش ‏کند. افزایش ظرفیت پردازش در محیط رسانه به‌خودی ‌خود امتیاز نیست، مگر آنکه شیوه ارائه با ظرفیت و سازوکار پردازشی مغز هماهنگ باشد. برخلاف صوت و تصویر که در نواحی مشخص مغزی پردازش می‏‌شوند، پردازش نوشتار که تصویر صوتی کلام است، مستلزم درگیری نواحی مختلف است و طراحی نامناسب صفحه‌‏ نمایش، پردازش اطلاعات را مختل می‏‌کند. نظریه بار شناختی بر پایه معماری شناختی انسان، دستورالعمل‌هایی را برای طراحی صفحه ‏نمایش توصیه کرده که اندوختن اطلاعات و یادگیری پیام را تسهیل
می‌کند. این پژوهش بر پایه اثر گسست ـ توجه، اثر مدالیته و اثر حشو، به مطالعه چگونگی به‌‌کارگیری دستورالعمل‌ها در صفحه‏ نمایش‌‏‌‌های چهار شبکه خبر سیما، ایران ـ اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و سی‌ان‌ان پرداخته است. بر اساس یافته‌ها، نشان داد سی‌ان‌ان از فناوری پردازش اطلاعات در چارچوب نظریه بهتر استفاده می‌‏کند. همچنین در حاشیه مطالعه، یافته‌‏های مصاحبه نشان داد، که کارشناسان شبکه خبر سیما با مفاد نظریه و کاربرد آن آشنایی چندانی ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

cognitive Science and Multimedia: The Challenge of Usage of Verbal and Visual Information in Textual and Sub-textual TV News

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hakimara 1
  • Davood Nemati Anaraki 2
  • Leila Abolfathy 3

1 Acadmeist

2 Associate professor of Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Information processing is a common area in media and human cognition; In one thanks to information and communication technology and in the other, in the brain, as a natural system of information processing. The screen of TV news uses technology to expose information in audio, video and text modes in the form of text and subtext messages in fixed and moving tapes, and the audience receives them in audio and visual modalities. Increasing the processing capacity of information in the TV does not mean the ease of processing it in the cognitive system. Specially where reading is involved and involves different centers of the brain. Cognitive load theory based on cognitive architecture for ease of processing has provided guidelines for designing media screens. This study introduces the theoretical and practical links between cognitive sciences and media and how to apply the recommendations of cognitive load theory in news media. For this purpose, after interviewing the staff of this network about the use of the instructions, how the effect of modality, the effect of rupture-attention and the effect of four news media including Sima News;, Iran-International, Persian BBC and CNN. findings of the interview indicated that the experts of the Sima News are not very familiar with the provisions of cognitive sciences and applications, and the field findings showed that the CNN uses information processing technology within the framework of cognitive sciences to broadcast news. Instant integration of audio, video and text information of this channel screen has the advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cognitive Science"
  • "cognitive load theory"
  • "Multi Media"
  • "News Channels"
  • "IRIB News"