نوع مقاله: سواد رسانه ای

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22082/cr.2019.109529.1859

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش کتاب تفکر و سواد رسانه ای در ارتقاء ابعاد چهارگانه سواد رسانه ای دانش آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق از لحاظ دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق شامل تمامی دانش آموزان سال دوم و سوم شهر می باشند که در سال تحصیلی 97-1396 در مدارس متوسطه این شهر مشغول به تحصیل بوده اند. یافته های پژوهش نشان داد که کتاب تفکر و سواد رسانه ای در ارتقای سواد رسانه ای و ابعاد چهارگانه آن در میان دانش آموزان نقش دارد. بر اساس مدل مفهومی پژوهش و با رجوع به آراء اندیشمندان این حوزه می‌توان مدعی شد که بعد ادراکی و زیبایی‌شناختی سواد رسانه‌ای کاملا حصولی و قابل آموزش است و می‌توان با بهره از کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای در آن به مهارت رسید که این آموزش‌ها قطعا در پرورش بعد احساسی و اخلاقی دانش‌آموزان موثر خواهد بود. از دیگر سو، نهادهای تاثیرگذار در بحث آموزش، در ترویج بعد زیبایی‌شناختی سواد رسانه‌ای نقش بسزایی دارند و می‌توانند با بهره‌گیری از دانش و مهارت‌های تخصصی خود مروج و مبلغ این بعد از سواد رسانه‌ای باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of "Thinking and Media Literacy Book" in Promoting Aspects of Media Literacy Among Secondary School Students in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • kamal valizadeh 2

1 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardebil, Iran

2 department of social communication sciences, ardabil branch, islamic azad university. ardabil. iran.

چکیده [English]

This study aimed to investigate the role of thinking and media literacy in the promotion of Four dimension (cognitive, emotional, aesthetic and moral dimension) literacy Media secondary school students in Ardabil is the second period. Method The goal of the research is applicable and the method of collecting Information from the survey. The population consisted of all students Are the second and third years of high school in the academic year 2017-18 The city had been studying. The results of this study showed The book thinking and promote media literacy and media literacy in four dimensions Media literacy students a significant role. Based on the conceptual model And by reference to the ideas of thinkers in this field can be argued that perceptions and Media literacy and education aesthetic is quite achievable and can be The book of thinking and media literacy skills that this training Certainly the emotional and moral education of students will be. Other Hand, influential institutions in education, to promote the aesthetic literacy The media have an important role and can take advantage of the knowledge and skills Promoters are specialized and amount of media literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Thinking and Literacy Book
  • Media Literacy
  • Secondary School
  • students
  • Ardabil