نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دکترای مدیریت رسانه، رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

3 دکترای روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی اعتبار منبع در کانال‌های خبری پربازدید تلگرام بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی پست‌های خبری در پیام رسان تلگرام از 1 مهر تا پایان اسفند سال 196 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و هفته آماری پنج کانال خبری و 3160 خبر از این کانال‌های خبری به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که برخی کانال‏های خبری نامعتبر، علیرغم آمار بالای انتشار اخبار جعلی، دارای بازدید‏کننده زیاد و نرخ بازنشر بالایی هستند. همچنین مخاطبان کانال های خبری فارسی، اخبار جعلی را بیشتر بازدید و بیشتر بازنشر می‏کنند. اخبار جعلی، به طور متوسط بیش از 97 هزار بازدید و بازنشر، بیشتر از اخبار صحیح داشته است. شناسایی سندرم رسانه های پُرمخاطب کم اعتبار، نشانگر وجود ناهنجاری مزمن در فضای رسانه ای ایران است که اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بر جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Syndrome of Low-credit Most viewed Media Content Analysis of News Channels of TELEGRAM for Source Credibility

نویسندگان [English]

  • Ghader Bastani 1
  • akbar nasrollhi 2
  • Esmaeel Saadipoor 3

1 tehrab municipality

2 Head of Faculty of Communication, Islamic Azad University, Central Tehran

3 Department of Educational Psychology, School of Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the source credibility of the telegram's popular news channels. The present study is a descriptive-analytical one that is done using content analysis. The statistical population of the present study included all the news posts in the telegram messenger from 1st of October until the end of March 1969 using five news channels and 3160 news channels through the classical and statistical sampling method. Sample title selected. Descriptive statistics including frequency and percentage of frequency were used for data analysis. The findings showed that some untrustworthy news channels, despite high numbers of fake news releases, have high viewership and high reset rates. Audiences of Persian news channels are also more likely to see and report on fake news. Fake news, with an average of more than 97,000 views is more than true news. The identification of low-profile high-profile media syndrome indicates that there is a chronic anomaly in the Iranian media environment that has social, economic, cultural and security effects on society.The purpose of the present study was to investigate the source credibility of the telegram's popular news channels. The present study is a descriptive-analytical one that is done using content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Source Credibility'
  • 'Modern Media'
  • 'Content Analysis'
  • 'Fake News'
  • 'TELEGRAM News Channels'