نوع مقاله : اقتصاد رسانه

نویسنده

پژوهشگر

10.22082/cr.2020.118076.1964

چکیده

استان ایلام در مسیر عتبات عالیات قرار دارد و سالانه ـ‌‌ به‌ویژه در ایام اربعین حسینی ـ میلیون‌ها زائر به منظور زیارت از این استان گذر می­‌کنند. پژوهش حاضر، با هدف شناخت و آگاهی از راهبرد برنامه­‌های صداوسیمای استان ایلام در حوزه گردشگری زیارتی اربعین حسینی (ع) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی استان در سال 1397 انجام شده است. در واقع پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که صداوسیمای استان ایلام در حوزه گردشگری زیارتی اربعین حسینی با چه راهبردهایی می­‌تواند بر توسعه اقتصادی استان تأثیر بگذارد؟ برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، از نظریه کارکرد رسانه هارولد لاسول، چارلز رایت، دنیس مک کوئیل و مدل اقناع هاولند استفاده شده است. پارادایم پژوهش، کیفی و روش آن، تحلیل تماتیک (مضمون) با رویکرد استقرایی بوده و جامعه‌ آماری، کارشناسان حوزه رسانه و کارشناسان اقتصادی و گردشگری استان را دربر گرفته که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به اصل بسندگی (اشباع) نظری، تعداد 31 نفر از آنان انتخاب شده‌اند. طی فرایند سه مرحله­‌ای کدگذاری (باز، محوری و گزینشی اشتراوس و کوربین) از نرم­افزار مکس کیو دی. ای. استفاده شده و از نتایج پژوهش، سه کد محوری شامل: «برنامه­های آموزشی اقتصاد اربعین»، «برنامه­‌های اطلاع‌رسانی اقتصاد اربعین» و «برنامه­‌های تبلیغاتی اقتصاد اربعین» به‌دست آمده است. در ادامه نیز به مفاهیم و مقولات حول پدیده مرکزی «برنامه­‌های اقتصاد اربعین رسانه استانی» حاصل پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provincial Media Strategy on Economic Development of the Province (with Emphasis on Pilgrimage Tourism in Arbaeen Hosseini)

نویسنده [English]

  • Fariba Norollahzadeh

Researcher

چکیده [English]

Ilam province is located on the Atbat-e-Aliat route, and millions of pilgrims pass through the province every year, especially during the Arbaeen Hosseini era. The present study seeks to identify and be aware of the strategy of Ilam Radio and Television programs in the field of pilgrimage tourism of Arbaeen Hosseini (AS) and its impact on the economic development of the province in 1397. In fact, the present study seeks to answer the question, with what strategies can Ilam Radio and Television in the field of pilgrimage tourism of Arbaeen Hosseini affect the economic development of the province? To answer the research questions, the theory of media functionality of Harold Laswell, Charles Wright, Dennis McQuail and Hauland's persuasion model has been used. The paradigm of qualitative research and its method is thematic analysis with a inductive approach. The statistical population includes: media experts, economic and tourism experts of the province, who were selected through targeted sampling and according to the principle of theoretical adequacy (saturation), their number was selected as 31 people. For three-step coding process (open, central and selective Strauss and Corbin) from Max QD software. Oh you. Used. From the results of the research, three central codes have been obtained, which include: "Arbaeen Economy Training Programs", "Arbaeen Economy Information Information Programs" and "Arbaeen Economy Advertising Programs". In the following, concepts and categories around the central phenomenon of "Arbaeen Provincial Media Economic Programs" were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Media Strategy"
  • "Economic Development of the Province"
  • "Pilgrimage Tourism of Arbaeen Hosseini (AS)"
  • "Program"
  • "Ilam Province Broadcasting"