نوع مقاله: آینده پژوهی

نویسندگان

1 دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، پژوهشگر پسادکترا

2 دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران

3 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

10.22082/cr.2020.111709.1892

چکیده

سناریوپردازی فرایندی نظام‌مند و روشمند است که در فضاهای پیچیده و دارای عدم قطعیت، افراد و سازمان‌ها را در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری توانمندتر می‌سازد. پژوهش حاضر، از این ‌روش و رویکرد، به‌منظور شناخت فضاهای پیش‌روی سیما در برنامه‌های سرگرم‌کننده استفاده کرده است. سرگرمی نقش بسیار مهمی در جذب مخاطب، فرهنگ‌سازی و نیز درآمدزایی برای رسانه‌ها و شرکت‌ها دارد. در این پژوهش، ابتدا با بهره‌گیری از الگوی شوارتز، پیشران‌ها و مؤلفه‌های کلیدی سیستم استخراج ‌شده است و سپس، از نرم‌افزار سناریوویزارد برای تحلیل ساختاری و بررسی چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عدم قطعیت‌ها نسبت به هم و آنگاه، استخراج فضاهای سناریویی استفاده ‌شده است. در نهایت نیز 3 سناریوی سازگار و محتمل در ارتباط با آینده سرگرمی در سیما ـ شامل سناریوی سنگربندی، سناریوی فرگشت و سناریوی دگردیسی ـ استخراج و توصیف ‌شده‌اند و در پایان، پس از روایت هر سناریو، از طریق جمع‌بندی یافته‌های موجود در پنل‌های خبرگی، توصیه‌های راهبردی در خصوص آینده سرگرمی در تلویزیون برای مدیران و سیاست‌گذاران ذی‌ربط ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Entertainment scenarios in the national television of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahad Rezayan GeBashi 1
  • Ehsan Marzban 2
  • Omid Jahanshahi 3

1 mm

2 university of tehran

3 Researcher

چکیده [English]

The scenario is a systematic process that, in complex and uncertain spaces, makes individuals and organizations more capable of planning and decision making. The present study has used this approach and approach to recognize the state of the art entertainment on national TV. Entertainment, both as a genre and as a tool, plays a very important role in audience building, culture, as well as revenue for the media and companies. In this research, using the Schwartz model, the propulsion and key components of the system are extracted. Then, using the scenario planning software for structural analysis and examining how the uncertainty effects and the impact of the uncertainties and the extraction of scenarios are investigated. Eventually, 3 scenarios that are consistent and likely to be related to the future of national entertainment - including the scenario of fencing, the evolutionary scenario and the metamorphosis scenario - have been extracted and described. Finally, after narrating each scenario and summarizing the findings from the panels, there are strategic recommendations for the future of television entertainment for relevant managers and policy makers.
the evolutionary scenario and the metamorphosis scenario - have been extracted and described. Finally, after narrating each scenario each scenario scenario

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Planning
  • Islamic Republic of Iran
  • Entertainment
  • Futures studies
  • Uncertainty

آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس. (1382). صنعت فرهنگ‌سازی ـ روشنگری به‌مثابه فریب توده‌ای از کتاب مجموعه مقالات مطالعات فرهنگی (ترجمه نیما ملک‌محمدی و شهریار وقفی‌پور). تهران: تلخون.

اویسی ثانی، محمدرضا. (1397). موانع ورود سازمان صداوسیما به بازارهای جدید سرگرمی بر بسترهای هوشمند همراه برای مخاطب کودک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.

ذکایی، محمدسعید و حسنی، محمدحسین. (1394). رسانه های اجتماعی:  مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران). پژوهش‌های ارتباطی، 22 (84).

رضایان قیه‌باشی احد و بیاتی، لیلا. (1397). سناریوهای حضور و فعالیت صداوسیما در فضای مجازی در افق 1407، مطالعه موردی: صداوسیمای استان چهارمحال و بختیاری. پژوهش‌های ارتباطی، 25 (4).

سنایی، نقی. (1392). هندسه مفهومی اوقات فراغت با رویکرد جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، اخلاقی. معرفت اخلاقی، 4(1)، 111-93.

سوهانی، کمیل. (1393). طراحی مدل بومی‌گونه تلویزیونی سرگرم‌آموزی برای صداوسیما ج.ا.ا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران.

شرف‌الدین، سید‌حسین. (1390). الگوی مطلوب سرگرمی در یک رسانه دینی (با تأکید بر رسانه ملی). معرفت فرهنگی اجتماعی، 2(4).

شرف‌الدین، سیدحسین. (1393). سرگرمی و لهو در قرآن کریم. شیعه‌شناسی، 12(4)،126-103.

شمسی، میترا و جلالی، یاسر. (1397). وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان سیاست‌ها، رویکردها و سازمان‌های دست‌اندرکار. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 4(10)، 193-161.

متانی، مهرداد؛ قلی‌زاده، نقی؛ فلاح، علی و رشیدی، احتشام. (1396). بررسی نقش انواع رسانه‌های جمعی در احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر تهران. علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 11(3).

یاری، امیر. (1397). نقش سرگرمی رسانه‌ها (تلویزیون) در ایجاد آرامش در جامعه، مورد مطالعه شهروندان تهرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق.

Bishop,P.; Hines, A. & Collin, T. (2007). The Current State of Scenario Development: An Overview of Techniques. Foresight, 9(1), 5-25.  

Bostrom, N. (2009). The Future of Humanity. In: olsen, J.K.B. Selinger, E. & Riis, S. (Eds.), New Waves in Philosophy of Technology. New York, NY: Palgrave Mcmillan.

Bogart, L. (2017). Commercial Culture: The Media System and the Public Interest. Routledge.

Brown, W. J. & Singhal, A. R. V. I. N. D. (1999). Entertainment-Education Media Strategies for Social Change: Promises and Problems. Mass Media Social Control and Social, 263-280.

Graber, D. A. & Dunaway, J. (2017). Mass Media and American Politics. Cq Press.

Hickford, A. J.; Nicholls, R. J.; Otto, A.; Hall, J. W.; Blainey, S. P.; Tran, M. & Baruah, P. (2014). Creating an Ensemble of Future Strategies for National Infrastructure Provision. Futures, 66 (2015), 13–24.

Khiabany, G. (2006). Religion and Media in Iran: The Imperative of the Market and the Straightjacket of Islamism. Westminster Papers in Communication & Culture, 3(2).

Nielsen, R. K. & Sambrook, R. (2016). What is Happening to Television N?. Digital News Project. Reutersinstitute. [online] Available:

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-06/What%20is%20Happening%20to%20Television%20News.pdf

Newman, N. et al. (2019). Digital News Report. Reuters Institute for the Study of Journalism, [online] Available:

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_1.pdf

PwC. (2017). Perspectives from the Global Entertainment and Media Outlook, 2017–2021.

[online] Available: https://kampanje.com/globalassets/alle-arrangement/media-business-2017-2021/global-entertainment-media-outlook-pwc.pdf

PwC. (2019). Global Entertainment & Media Outlook 2019–2023,

[online] Available: https://www.slideshare.net/SocialSamosa/2019-global-entertainment-media-outlook-20192023

Reed, P. & Kasprzyk, J. (2009). Water Resources Management: The Myth, the Wicked, and the Future. Journal of Water Resources Planning and Management, 135(6), 411– 413.

Schwartz, P. (1992). The Art of the Long View. London: Century Business.

Schwartz, P. (2012). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. Crown Business.

Son, H. (2012). The Future of South Korea: Alternative Scenarios for 2030. Futures, 52, 27-41.

Vorderer, P.; Klimmt, C. & Ritterfeld, U. (2004). Enjoyment: At the Heart of Media Entertainment. Communication Theory, 14(4), 388-408.