نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، پژوهشگر پسادکترا

2 دکترای آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران

3 دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

10.22082/cr.2020.111709.1892

چکیده

سناریوپردازی فرایندی نظام‌مند و روشمند است که در فضاهای پیچیده و دارای عدم قطعیت، افراد و سازمان‌ها را در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری توانمندتر می‌سازد. پژوهش حاضر، از این ‌روش و رویکرد، به‌منظور شناخت فضاهای پیش‌روی سیما در برنامه‌های سرگرم‌کننده استفاده کرده است. سرگرمی نقش بسیار مهمی در جذب مخاطب، فرهنگ‌سازی و نیز درآمدزایی برای رسانه‌ها و شرکت‌ها دارد. در این پژوهش، ابتدا با بهره‌گیری از الگوی شوارتز، پیشران‌ها و مؤلفه‌های کلیدی سیستم استخراج ‌شده است و سپس، از نرم‌افزار سناریوویزارد برای تحلیل ساختاری و بررسی چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عدم قطعیت‌ها نسبت به هم و آنگاه، استخراج فضاهای سناریویی استفاده ‌شده است. در نهایت نیز 3 سناریوی سازگار و محتمل در ارتباط با آینده سرگرمی در سیما ـ شامل سناریوی سنگربندی، سناریوی فرگشت و سناریوی دگردیسی ـ استخراج و توصیف ‌شده‌اند و در پایان، پس از روایت هر سناریو، از طریق جمع‌بندی یافته‌های موجود در پنل‌های خبرگی، توصیه‌های راهبردی در خصوص آینده سرگرمی در تلویزیون برای مدیران و سیاست‌گذاران ذی‌ربط ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Entertainment scenarios in the national television of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahad Rezayan GeBashi 1
  • Ehsan Marzban 2
  • Omid Jahanshahi 3

1 mm

2 university of tehran

3 Researcher

چکیده [English]

The scenario is a systematic process that, in complex and uncertain spaces, makes individuals and organizations more capable of planning and decision making. The present study has used this approach and approach to recognize the state of the art entertainment on national TV. Entertainment, both as a genre and as a tool, plays a very important role in audience building, culture, as well as revenue for the media and companies. In this research, using the Schwartz model, the propulsion and key components of the system are extracted. Then, using the scenario planning software for structural analysis and examining how the uncertainty effects and the impact of the uncertainties and the extraction of scenarios are investigated. Eventually, 3 scenarios that are consistent and likely to be related to the future of national entertainment - including the scenario of fencing, the evolutionary scenario and the metamorphosis scenario - have been extracted and described. Finally, after narrating each scenario and summarizing the findings from the panels, there are strategic recommendations for the future of television entertainment for relevant managers and policy makers.
the evolutionary scenario and the metamorphosis scenario - have been extracted and described. Finally, after narrating each scenario each scenario scenario

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Planning
  • Islamic Republic of Iran
  • Entertainment
  • Futures studies
  • Uncertainty