بررسی تأثیر سواد اخلاقی بر رفتار اطلاع‌یابی و باز‌نشر اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)

محمد بهرامی؛ سید‌علی اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی

دوره 26، شماره 100، بهمن 1398، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22082/cr.2020.118173.1967