عوامل مؤثر در پذیرش و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در اتاق خبر و نقش آن در ارتقای عملکرد شبکه‌های تلویزیونی خبری از نگاه دبیران و سردبیران خبر سازمان صداوسیما

مرتضی شمس؛ احد عسگری؛ علی‌اصغر کیا؛ اردشیر زابلی‌زاده

دوره 25، شماره 93، اردیبهشت 1397، صفحه 53-75

https://doi.org/10.22082/cr.2017.28671